Peter Bílik

Prediktivní řízení a dynamický paralelizmus v inteligentní logistice (případová studie HORTIM)

Řízení logistiky potravin (tzv. cold chain) představuje v současnosti nejsofistikovanější formu dodavatelského řetězce. I proto se společnost Hortim rozhodla pro digitalizaci a automatizaci řízení logistických procesů ve své chlazené distribuční platformě. V současnosti se ji daří denně zásobovat síť s více než 1 500 prodejny. Potraviny se k zákazníkům dostávají již do 24 hodin od sběru u lokálních pěstitelů, přičemž celkoví denní objem zboží přesahuje 200 ton.

Společnost ANASOFT navrhla komplexní digitální ekosystém provozu společnosti Hortim a dodala řešení inteligentního řízení skladu a všech logistických procesů. K tomuto účelu si místo konvenčního WMS systému zvolila řídící systém nové generace – Warehouse Execution System (WES).

Holistické řešení řízení logistiky umožňuje maximalizovat denní provozní výkon s co nejmenším počtem podnikových zdrojů. Pro přesné, včasné a bezchybní zásobování využívá dynamické a agilní provozní strategie, které jsou aplikovány jen díky radikální digitalizaci celého provozu a implementaci unikátní a inovativní technologii digitálních dvojčat.

Peter Bílik, Smart Industry solution designer, ANASOFT

Peter Bílik pracuje ve společnosti ANASOFT téměř od jejího počátku. Od roku 2003 se věnuje technologickým inovacím pro průmysl a analýze a optimalizaci logistických a výrobních procesů především ve vztahu k digitalizaci a automatizaci průmyslu. Peter je tvůrcem idey Smart Industry systému EMANS, který je vystavěn na principech a technologiích konceptu Průmyslu 4.0 a Smart Factory jako jsou internet věcí (IoT), digitální dvojče, kyberneticko-fyzikální systémy, zpracování a analýza velkých dat a umělá inteligence. Smart Industry systém EMANS je oceňované (Ocenění LOG-IN, Schnellecke Innovation Award, Porsche Supplier Award) a mezinárodně implementované řešení inteligentního řízení logistických procesů a zásobování.

Koupit vstupenku

"Just in time" jízdenka
4990,-
platí do 31. 1. 2022
Koupit
Standardní jízdenka
5590,-
platí do 31. 3. 2022
Koupit
Last minute jízdenka
5990,-
platí do 29. 4. 2022
Koupit